Day 2 – MyDatan mahdollisuudet kaupungeille (6aika)

Miten henkilötietoa voidaan ihmisten omalla suostumuksella nykyistä laajemmin hyödyntää digitaalisten kaupunkipalvelujen tuottamisessa ja mitä kaupunkien tulee huomioida mm. uuden EU tietosuoja-asetuksen osalta?

Day 2 – MyDatan mahdollisuudet kaupungeille (6aika)

EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

6aika

 

 

 

MyDatan mahdollisuudet kaupungeille -työpaja järjestetään yhteustyössä 6Aika ohjelman kanssa. Ilmoittaudu työpajaan tällä lomakkeella

6Aika-kaupungit, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu, ovat pitkään edistäneet avointa dataa, joka avaa mahdollisuuksia uusien palvelujen kehittämiselle. Myös henkilötieto voisi olla ‘raaka-aine’ uusille digitaalisille palveluille, vaikka se ei määritelmän mukaisesti koskaan voi olla avointa dataa. Henkilötiedon avulla voidaan vaikuttaa muun muassa terveydenhoitoon, kehittää sovelluksia oman elämän hallintaan ja itsestä oppimiseen sekä toteuttaa palvelujen räätälöintiä ja kohdistettua markkinointia yksilöiden ehdoilla.

Nykyisin henkilötiedon innovatiivista käyttöä rajoittaa usein se, ettei ole helppoa tapaa kysyä ihmiseltä suostumusta tietojen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavaan käyttöön. MyData-ajatteluun kuuluu pyrkimys kehittää henkilötiedon ympärille syntyviä sovellus-, palvelu- ja liiketoimintarakenteita suuntaan, jossa yksilöillä on keskeinen päätösvalta hänestä itsestään kerättyyn dataan. Ihmiset voisivat esimerkiksi tarjota heille itselleen tai heidän käyttämiinsä palveluihin kertynyttä dataa myös uusille palveluille. Suostumuksiin pohjautuvan mekanismin avulla henkilötiedon käyttöpotentiaali pystytään hyödyntämään yksityisyydensuojaa heikentämättä.

Kehityskulku ihmiskeskeiseen henkilötiedon hallintaan on kansainvälisesti kiihtymässä, mutta toistaiseksi vielä alussa. Kaupunki toimijana voi olla konkreettisesti edistämässä MyData-periaatteiden mukaista ihmiskeskeistä henkilöiden omaan suostumukseen pohjautuvaa henkilötiedon hyödyntämistä ja samalla tarjota parempia sähköisiä palveluja. Työpajassa perehdytään alustusten, esimerkkien ja ryhmäkeskustelujen kautta MyDatan mahdollisuuksiin ja kaupunkien rooliin muutoksessa.

Ilmoittaudu työpajaan tällä lomakkeella